Avís Legal

Dades identificatives:
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del lloc web www.infocatec.com i s'exposen les dades fiscals de l'empresa:

La titularidad del presente sitio web corresponde a Llagos 2005, S.L., con domicilio social en Calle Llibertat, número 94 en Banyoles y NIF B-17853771. Llagos 2005 S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Girona , Tomo 2.317, Sección 94, Hoja GI-38790.
Los datos identificativos y de contacto de la empresa son los siguientes:
Llagos 2005, S.L.
NIF: B-17853771
Dirección:
Calle Llibertat, 94, 17820 Banyoles (Girona)
Tel: 972580230
Mail: info@infocatec.com

Compra on-line:

Tots els preus mostrats en aquesta pàgina inclouen l'IVA

Les compres en línia amb un import superior a 200  
(iva inclòs) GRATIS, no tenen despeses d'enviament.
Les despeses d'enviament són:
     Entre 50 i 200 tenen un cost de 6,05 (iva inclòs)
     Entre 1 i 50 tenen un cost de 9,68
(iva inclòs)
El transport normalment es realitza per SEUR.


La utilització d'aquest servei comporta l'acceptació d'aquestes condicions generals i la de tots els termes i condicions recollits per Llagos 2005 SL a la pàgina http://www.infocatec.com/terms


Objecte de l'Avís Legal:
L'Avís Legal regula les condicions, l'accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris; i la política de reserves de Llagos 2005 SL amb els seus clients.


Protecció de dades:
Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es considera informat que les seves dades de caràcter personal, recollides en el present document, estan incloses en el Fitxer Clients i / o Proveïdors, del qual és responsable Llagos 2005 SL, amb domicili a Banyoles, Llibertat 94, baixos, per tal de gestionar els compromisos derivats del mateix.
Així mateix es considera informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades de caràcter personal, en els termes previstos en l'esmentada Llei, en el domicili abans indicat.


Propietat intel·lectual:
La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Llagos 2005 SL i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Llagos 2005 SL. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

Exclusió de garanties i responsabilitat:
Llagos 2005 SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

modificacions:
Llagos 2005 SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.

Vincles a Tercers:
En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l'Usuari passarà a estar regit pels Termes d'Ús i Política de Privacitat del nou lloc. Llagos 2005 SL no serà responsable ni tindrà obligació legal per l'ús d'aquests llocs.


Generalitats:
Llagos 2005 SL no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Llagos 2005 SL, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. Llagos 2005 SL no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.


Legislació aplicable i jurisdicció:
Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Girona. La Llei aplicable serà l'espanyola.

Descàrrega de responsabilitat fitxes de producte
La informació publicada por Icecat.biz està basada en fonts que poden ser considerades fiables, però Icecat.biz proporciona aquesta informació "com és" i no garanteix la correcció o l'enteresa. La informació publicada es només indicativa i pot ser canviada en qualsevol moment sense notificació prèvia.
Cap dret pot estar basat en la informació publicada. Icecat.biz no accepta cap responsabilitat con respecte al contingut d'aquest / aquests lloc (s) incloent la seva informació. Icecat.biz no pot exercir responsabilitat sobre el contingut dels llocs que no son manejats por Icecat.biz, però es vinculen a Icecat.biz o somni vinculats des Icecat.biz.

Disclaimer
The information published by Icecat.biz is based on sources that can be considered reliable, but Icecat.biz provides this information "AS IS" and does not guarantee the correctness or completeness. The published information is only Indicative and can be changed at any time without notification.
No rights can be based on the published information. Icecat.biz does not accept any liability with regard to the content of this / these site (s) including its published information. Icecat.biz can not be hold liable for the content of sites which are not managed by Icecat.biz, but are linking to Icecat.biz or are linked to from Icecat.biz.

icones
Icon of Technical Support Representative Icon from http://www.icons-land.com